Welkom bij het rTMS Expertise Centrum van de GGZ Groep. rTMS staat voor "repetitive Transcranial Magnetic Stimulation" en is een bewezen effectieve behandeling bij depressie. Wij bieden rTMS in AmsterdamDen Haag en Nijmegen. Het intakegesprek kan in veel gevallen binnen twee weken gepland worden (kijk voor actuele wachttijden op www.ggzgroep.nl). 

rTMS bij depressie sinds juni 2017 volledig vergoed door uw verzekeraar ! 

rtMS geldt sinds juni 2017 als verzekerde zorg in het kader van een depressie die therapieresistent is. Bij therapieresistentie depressie gaat het om patiënten met een chronische, therapieresistente depressie waarbij ten minste twee gedegen vormen van therapie onvoldoende effectief zijn gebleken. Dit kunnen bijvoorbeeld twee soorten antidepressiva zijn, twee soorten psychotherapie of een combinatie van antidepressiva en psychotherapie. Dat is goed nieuws want hiermee wordt een van de meest effectieve behandelingen bij depressie voor een grotere doelgroep bereikbaar. 
Om voor een door uw zorgverzekeraar vergoede behandeling in aanmerking te komen dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts t.b.v. de behandeling van therapieresistente depressie.

In 2010 heeft een groep Nederlandse onderzoekers onder leiding van Prof. Dr. Sommer een samenvattend onderzoek gepubliceerd naar de effectiviteit van rTMS bij diverse stoornissen. Een van de conclusies was dat rTMS zo effectief is dat geadviseerd wordt het als behandeling bij depressie in te zetten (lees verder).

Wetenschappelijk onderzoek bij depressieve cliënten toont aan dat ongeveer 60% baat heeft bij rTMS. Wordt rTMS gecombineerd met gesprekstherapie dan heeft 80% van de cliënten baat bij de gecombineerde behandeling. Wij bieden rTMS altijd aan in combinatie met gesprekstherapie. U kunt niet gelijktijdig bij een andere GGZ instelling of praktijk tevens voor therapieresistente depressie in behandeling zijn. 

Meer weten? Meld u zich dan nu aan voor een persoonlijk intakegesprek.

De voordelen van rTMS zijn;

 • Bewezen effectieve behandeling bij recidiverende depressie
 • Geen bijeffecten (het meest ernstige bijeffect kan een milde hoofdpijn zijn)
 • Direct effect merkbaar (vaak al binnen 1 week)
 • Behandeling is pijnloos
 • Niet invasief
 • Geen verdoving nodig
 • Opname niet nodig
 • Cliënten behoeven niet te stoppen met hun medicatie voor de rTMS-behandeling
 • Responders bereiken tenminste een 50% reductie van hun depressiesymptomen gemeten met gevalideerde vragenlijsten

De rTMS behandeling is niet geschikt voor cliënten:

 • die een bipolaire stoornis of manische depressie hebben als primaire diagnose;
 • met metalen implantaten in het hoofd;
 • die een pacemaker of cochleair implantaat hebben;
 • die een herseninfarct hebben gehad;
 • die epileptische aanvallen hebben of hebben gehad of waarbij deze in de familie voorkomen;
 • die neurochirurgie hebben ondergaan;
 • met ernstig middelen gebruik.
 • die de volgende medicatie gebruiken: Imipramine, Bupropion, Clozapine

* "Responders" ervaren gemiddeld een vermindeirng van 75% van de klachten
* Response betekent een minimale klachtenreductie van 50% zoals gemeten met een depressie vragenlijst (ie. Beck's Depression inventory, Hamilton Depression Index, etc)

www.essence.nl

 

 
 

rtms deymed

Copyright © 2010 - 2020 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap