OCS (Obsessieve compulsieve stoornis) is een aandoening waarbij mensen gedachten hebben die zij als vreemd en overdreven ervaren, en die zij niet kunnen voorkomen of loslaten. Daarnaast hebben mensen met OCS vaak last van dwanghandelingen; handelingen die zich steeds herhalen en die telkens op dezelfde manier moeten worden uitgevoerd. OCS is een angststoornis die ook wel OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) of een dwangstoornis wordt genoemd.

OCS symptomen en kenmerken

Obessieve compulsieve stoornis symptomen zijn:

 • last van dwanggedachten (obsessies), of
 • last van dwanghandelingen (compulsies),
 • de dwanggedachten en/of handelingen zijn een last, ze kosten soms wel een uur per dag van uw tijd,
 • de dwanggedachten en/of handelingen belemmeren uw dagelijks leven.

Dwanggedachten (obsessies)

Als u last heeft van dwanggedachten ervaart u beelden of gedachten die ongewenst zijn en steeds terugkomen. Het lijkt alsof de gedachten niet van uzelf zijn en u worden opgedrongen. De obsessies kunnen te maken hebben met herhaling, symmetrie, besmetting, agressie of seksuele dwanggedachten. Deze gedachten zorgen voor angst of onrust. Veelal proberen mensen met dwanggedachten deze te negeren of neutraliseren, onder andere door bepaalde situaties uit de weg te gaan, (dwang)handelingen uit te voeren of gedachten te onderdrukken.

Dwanghandelingen (compulsies)

Iedereen voert weleens een handeling of routine uit die eigenlijk niet nodig is, zoals nog een keer bevestigen dat de deur op slot zit, terwijl u eigenlijk al wist dat dit het geval was. Echter schieten mensen met een OCS hierin door. Ze voeren vaak activiteiten uit die zij dwangmatig moeten uitvoeren omdat dit een gevoel van veiligheid geeft. Het kan gaan om fysieke activiteiten, zoals handen wassen, zaken controleren of ordenen. Ook kan het gaan om in gedachte zaken te moeten herhalen of tellen. Vaak gaat de dwanghandeling gepaard met een routine die uitgevoerd moet worden. Als het niet mogelijk is om de routine af te werken raakt degene mogelijk overstuur.

Dwanghandelingen zijn veelal het gevolg van dwanggedachten of zelfopgelegde regels. Hiermee wilt u mogelijk een situatie voorkomen die u angstig maakt. U gelooft dus dat de handeling u of uw dierbaren beschermt tegen gevaar. Echter hebben dwanghandelingen vaak niks te maken met hetgeen waar u bang voor bent, zoals dingen tellen omdat u denkt daarmee iemand te kunnen beschermen.

Oorzaken van OCS

Een obsessieve compulsieve stoornis ontstaat vaak in een periode waarin veel stress wordt ervaren. Personen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn over het algemeen gevoeliger voor OCS. Zij zien sneller gevaren en zijn als gevolg meer bezig met risico’s, zoals inbraak, overlijden, ziekte of brand. Deze situaties wil de persoon voorkomen en dit kan leiden tot dwanghandelingen. Ook kinderen en jongeren kunnen last hebben van een OCS.

Vaak is er niet één specifieke oorzaak voor het ontstaan van een dwangstoornis. Veelal is het een combinatie van psychologische, biologische en omgevingsfactoren.

 • Erfelijkheid: Komt OCS voor in uw familie, dan is de kans groter dat u zelf ook een dwangstoornis krijg.
 • Negatieve ervaringen: Stressvolle of traumatische gebeurtenissen verhogen de kans op het ontstaan van een dwangstoornis, dit geldt met name voor kinderen.
 • Persoonlijke eigenschappen: Personen met behoefte aan controle of personen die angstig zijn aangelegd hebben grotere kans om een OCS te krijgen.

rTMS bij OCS

De resultaten van een aantal wetenschappelijke studies toont aan dat rTMS is een effectieve methode is om behandel-resistente OCS klachten te verlichten. Binnen het rTMS Expertise Centrum wordt daarom de behandelmethode toegepast wanneer medicatie en gesprekstherapie niet (voldoende) helpen. rTMS voor de behandeling van OCS richt zich op het verlagen van hersenactiviteit in de DLPFC, een hersengebied waarvan we weten dat het een belangrijke rol speelt bij OCS. Bij rTMS behandeling van OCS is het niet nodig om gelijktijdig een gesprekstherapietraject te starten of voort te zetten.

De rTMS behandeling is onder meer geschikt voor cliënten:

 • waarbij een OCS is vastgesteld;
 • die 19 jaar of ouder zijn;
 • die een geschiedenis kennen waarbij gebleken is dat zij slecht reageren op medicatie en/of gesprekstherapie;
 • die een intolerantie vertonen tegen medicatie.

De rTMS behandeling is niet geschikt voor cliënten:

 • met metalen implantaten in het hoofd;
 • die een pacemaker hebben;
 • die een herseninfarct hebben gehad;
 • die epileptische aanvallen hebben of hebben gehad of waarbij deze in de familie voorkomen;
 • die neurochirurgie hebben ondergaan;
 • met ernstig middelen gebruik.
 • die de volgende medicatie gebruiken: Imipramine, Bupropion of Clozapine

Heeft u nog vragen?

Bel ons op ons gratis nummer:

0800-449 4763 of 040-2364111 indien u met een mobiele telefoon belt.

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar

Copyright © 2010 - 2020 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap