Wat is depressie?

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen. Vaak is dit na een paar dagen weer over. Maar wanneer deze sombere stemming langer dan twee weken aanhoudt, is er mogelijk sprake van een depressie. Een depressie is een stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming.

De periode waarin zich deze depressieve symptomen voordoen, wordt een depressieve episode genoemd. Wanneer deze episoden vaker terugkomen, spreken we van een (recidiverende) depressieve stoornis. De laatste decennia is uit onderzoek gebleken dat depressie gezien kan worden als een chronische aandoening, waarbij depressieve episoden zich vaker voordoen. Wanneer het herstel van een depressieve episode onvolledig is, is de kans aanwezig dat zogenaamde 'restsymptomen' blijven bestaan en de kans op een terugval groter is.

 

Een depressie is te herkennen aan ten minste vier van deze symptomen:

 • Gedeprimeerde stemming gedurende het grootste deel van de dag.
 • Duidelijke daling van belangstelling in activiteiten die leuk zouden moeten zijn.
 • Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies.
 • Verstoord slaappatroon, slapeloosheid of meer slapen dan normaal.
 • Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of zich beduidend langzamer bewegen dan normaal.
 • Vrijwel alle dagen vermoeidheid of energieverlies.
 • Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid, en/of vrees.
 • Verminderde capaciteit om zich te concentreren of besluiten te nemen.
 • Suïcidale gedachten.

 

Het aantal symptomen is een veelgebruikte maat voor de ernst van depressie. Onderscheiden worden licht (4-5 symptomen), matig (6-7) en ernstig (8-9).

Vaak zijn er meerdere omstandigheden die een rol spelen in het ontstaan van een depressie. De aanleidingen kunnen divers zijn. Het kunnen bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn, zoals het verlies van een dierbare, het stuklopen van een relatie, het verlies van werk, huis, etc. Daarnaast kan persoonlijkheidsproblematiek, maar ook bijvoorbeeld lichamelijke klachten, een aanleiding voor een depressie zijn. 1 op de 4 vrouwen en 1 op de 5 mannen krijgt gedurende het leven te maken met een depressie.

 

rTMS is efficient voor depressie

 

rTMS bij depressie

rTMS is een behandelmethode die zeer effectief is bij depressie. De meeste wetenschappelijke studies hebben laten zien dat rTMS effectief is bij zogenaamde 'therapieresistente' depressie. Het gaat hierbij om patiënten waarbij andere therapievormen, zoals psychotherapie of medicatie niet, of onvoldoende effectief bleken. Bij deze groep patiënten kan rTMS dus wèl effectief zijn. In onze kliniek komen de resultaten van rTMS bij depressie overeen met wat in de wetenschappelijke literatuur gerapporteerd wordt (zie rtms-effectiviteit). In Nederland wordt rTMS vergoed door de zorgverzekeraar bij de behandeling van therapieresistente depressie. Er is echter inmiddels ook voldoende onderzoek wat aantoont dat rTMS een effectieve behandeling is voor niet-therapieresistente depressie. Het rTMS Expertise Centrum biedt rTMS behandeling aan voor zowel behandelresistente depressie als voor niet-behandelresistente depressie. In dat laatste geval wordt deze behandeling dus niet vergoed door uw verzekeraar.

Veel van de patiënten die in onze kliniek behandeld worden slikken antidepressiva. Wanneer de behandeling ervoor zorgt dat de depressieve klachten verminderen is het vaak mogelijk om antidepressiva geleidelijk af te bouwen gedurende de behandeling met rTMS. Dit dient altijd onder begeleiding van een psychiater of huisarts te plaats te vinden. 

Indien u bij ons een rTMS ondergaat, wordt dit altijd in combinatie met cognitieve gedragstherapie gedaan, ook wanneer u al eerder een behandeltraject met cognitieve gedragstherapie heeft gehad. Tevens is het mogelijk dat u bij ons alleen een rTMS ontvangt en bij een andere instelling of therapeut de cognitieve gedragstherapie. Hierbij is het van belang dat uw behandelaar instemt met het feit dat u naast de lopende behandeling de rTMS-behandeling ondergaat.

De rTMS behandeling is onder andere geschikt voor cliënten:

 • waarbij een (behandelresistente) depressie is vastgesteld
 • die 19 jaar of ouder zijn
 • waarbij antidepressiva niet of onvoldoende effectief zijn
 • die ongewenste bijwerkingen ervaren bij antidepressiva
 • die er de voorkeur aan geven om geen antidepressiva te slikken
 • die niet in aanmerking komen voor ECT behandeling

De rTMS behandeling is niet geschikt voor cliënten:

 • die een bipolaire stoornis of manische depressie hebben als primaire diagnose
 • met metalen implantaten in het hoofd
 • die een pacemaker of cochleair implantaat hebben
 • die een herseninfarct hebben gehad
 • die epileptische aanvallen hebben of hebben gehad of waarbij deze in de naaste familie voorkomen (broer/zus/ouders)
 • die neurochirurgie hebben ondergaan
 • met ernstig middelen gebruik

Heeft u nog vragen?

Bel ons op ons gratis nummer:

0800-449 4763 of 040-2364111 indien u met een mobiele telefoon belt.

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar

TMS & Depressie

In Nederland heeft naar schatting 6% van de inwoners last van een depressieve stoornis (De Graaf e.a. 2010). We kennen antidepressiva en elektroshocktherapie als behandelvorm, maar daarnaast is er vraag naar een extra behandelvormen.

Transcraniële magnetische stimulatie (TMS) is een niet-invasieve behandelvorm waarbij elektrische stroom wordt opgewekt in het hoofd.

Lees verder >>

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap